ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์จินตนาการเด็ก ประจำปี 2563รายละเอียด :
    

 10 มกราคม 2563 อบต.บันนังสาเรง จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์จินตนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง โดยมี นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล  นายกอบต.บันนังสาเรง เป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว ปลัด อบต.บันนังสาเรง กล่าวรายงาน สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเป็นการบูรณาการกับสถานศึกษา ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ส่วนราชการต่างๆ จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ตำบลบันนังสาเรง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563   อ่าน 1309 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**