ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญชวนเแสดงความคิดเห็น
  รายละเอียด : ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นการบริืหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรงได้ที่ 073-372265 หรือ http://www.bannangsaleng.go.th ในกระดานเสวนา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 569 คน