ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ 2557
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ขอประชาสัมพันธ์ เพื่อขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี 2556

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 433 คน