ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ในการเสียภาษี
  รายละเอียด :

ขอเชิญชวนชาวตำบลบันนังสาเรง

มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน

และภาษีป้าย ประจำปี 2555

ณ ทีทำการ อบต.บันนังสาเรง อ.เมือง

จ.ยะลา

โทรศัพท์ 073372265

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 459 คน