ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.เปิดบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี
  รายละเอียด : อบต.บันนังสาเรง ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่าง เปิดบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวเทียนและผ้าเบรคฟรี ตั้งแต่วันที่ 16 - 28 สิงหาคม 2553 ณ ที่ทำการ อบต.บันนังสาเรง ตั้งแต่ เวลา 9.00 - 15.30 น.
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1140 คน