มุมสารปลัดอบต.
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้า POST TOP
  รายละเอียด :

โครงการติดตั้งไฟฟ้าชนิด POST TOP สูง ๑๒ เมตร (หลอด ๔๐๐ W.MH) จำนวน ๒๐ ต้น ๒๐ จุด ณ บริเวณหมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลบันนังสาเรง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 637 คน