ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  รายละเอียด :

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น  มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 663 คน