ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (แก้ไขวันที่รับสมัคร จากเดิมวันที่ 8 -14 กันยายน 2563 เปลี่ยนเป็นวัน
  รายละเอียด :

 #ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 18 กันยายน พ.ศ. 2563
#รายละเอียดตามประกาศของอบต.บันนังสาเรง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 101 คน