ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองช่าง ตามประกาศลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (ผลคะแนนปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน