ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง  จะดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2553

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 661 คน