ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 พ.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 พ.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 ต.ค. 2563
4 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 ต.ค. 2563
5 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 ก.ย. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
37
25 ก.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่ว ดาวน์โหลดเอกสาร
46
21 ก.ย. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (แก้ไขวันที่รับสมัคร จากเดิมวันที่ 8 -14 กันยายน 2563 เปลี่ยนเป็นวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
101
24 ส.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
51
10 ส.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23