ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ และวิธีประกาศฯเพิ่มเติม ครั้งที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
14 ต.ค. 2564
2 ประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
12 ต.ค. 2564
3 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
07 ต.ค. 2564
4 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
62
17 มิ.ย. 2564
5 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
57
17 มิ.ย. 2564
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
66
17 มิ.ย. 2564
7 ต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
17 มิ.ย. 2564
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
56
17 มิ.ย. 2564
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
52
17 มิ.ย. 2564
10 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
42
17 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26