ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
14
14 ม.ค. 2565
2 ประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ และวิธีประกาศฯเพิ่มเติม ครั้งที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
14 ต.ค. 2564
3 ประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
12 ต.ค. 2564
4 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
07 ต.ค. 2564
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
83
17 มิ.ย. 2564
6 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
80
17 มิ.ย. 2564
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
88
17 มิ.ย. 2564
8 ต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
17 มิ.ย. 2564
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
79
17 มิ.ย. 2564
10 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
74
17 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26