ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
09 ม.ค. 2556
182 ขอประชาสัมพันธ์รายรับประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
03 ธ.ค. 2555
183 ขอประชาสัมพันธ์รายจ่ายระจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
03 ธ.ค. 2555
184 แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
499
28 พ.ย. 2555
185 ขอเชิญประชุมสภา อบต.ครั้งแรก
559
16 พ.ย. 2555
186 ขอประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
01 พ.ย. 2555
187 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
31 ต.ค. 2555
188 ขอประชาสัมพันธ์สถิติการคลังท้องถิ่น2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
542
25 ต.ค. 2555
189 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการคลัง2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
25 ต.ค. 2555
190 สรุปคะแนนผลการเลือกตั้งนายก อบต.บันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
822
16 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27