ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
17 มิ.ย. 2564
12 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
42
17 มิ.ย. 2564
13 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
42
17 มิ.ย. 2564
14 ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
02 เม.ย. 2564
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี งบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 มี.ค. 2564
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
25 ก.พ. 2564
17 ขั้นตอนดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ดาวน์โหลดเอกสาร
93
23 ก.พ. 2564
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
04 ก.พ. 2564
19 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
29 ม.ค. 2564
20 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
221
20 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26