ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศรายชื่อคนพิการ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
703
09 ธ.ค. 2553
242 ประกาศแผนจัดพัสดุ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
546
19 พ.ย. 2553
243 แนบท้ายแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
473
19 พ.ย. 2553
244 ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
623
15 พ.ย. 2553
245 ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
779
12 พ.ย. 2553
246 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
706
11 พ.ย. 2553
247 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
710
27 ต.ค. 2553
248 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
510
21 ต.ค. 2553
249 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการรายใหม่ ประจำปี 2554
604
13 ต.ค. 2553
250 อบต.แจกข้าวพระราชทาน
858
06 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26