ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
18 ม.ค. 2564
22 ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปี 2564 ตามประกาศกฏกระทรวง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
05 ม.ค. 2564
23 มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 ธ.ค. 2563
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี งบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
30 พ.ย. 2563
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
27 พ.ย. 2563
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
26 พ.ย. 2563
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
29 ต.ค. 2563
28 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
22 ต.ค. 2563
29 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
19 ต.ค. 2563
30 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
14 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26