ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
25 ก.พ. 2564
22 ขั้นตอนดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ดาวน์โหลดเอกสาร
159
23 ก.พ. 2564
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
04 ก.พ. 2564
24 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
29 ม.ค. 2564
25 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
289
20 ม.ค. 2564
26 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
18 ม.ค. 2564
27 ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปี 2564 ตามประกาศกฏกระทรวง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
05 ม.ค. 2564
28 มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
28 ธ.ค. 2563
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี งบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
30 พ.ย. 2563
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
27 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27