ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
26 พ.ย. 2563
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
29 ต.ค. 2563
33 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
22 ต.ค. 2563
34 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
19 ต.ค. 2563
35 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
14 ต.ค. 2563
36 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
28 ก.ย. 2563
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
188
25 ก.ย. 2563
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่ว ดาวน์โหลดเอกสาร
216
21 ก.ย. 2563
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (แก้ไขวันที่รับสมัคร จากเดิมวันที่ 8 -14 กันยายน 2563 เปลี่ยนเป็นวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
328
24 ส.ค. 2563
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
235
10 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27