ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
28 ก.ย. 2563
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
119
25 ก.ย. 2563
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่ว ดาวน์โหลดเอกสาร
142
21 ก.ย. 2563
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (แก้ไขวันที่รับสมัคร จากเดิมวันที่ 8 -14 กันยายน 2563 เปลี่ยนเป็นวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
252
24 ส.ค. 2563
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
151
10 ส.ค. 2563
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
152
07 ส.ค. 2563
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
265
03 ส.ค. 2563
38 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
12 มิ.ย. 2563
39 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
10 มิ.ย. 2563
40 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
10 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26