ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี 2563 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
29 พ.ค. 2563
42 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
15 พ.ค. 2563
43 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
01 เม.ย. 2563
44 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
01 เม.ย. 2563
45 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 เม.ย. 2563
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
28 ก.พ. 2563
47 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
165
28 ก.พ. 2563
48 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
151
27 ม.ค. 2563
49 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
27 ม.ค. 2563
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
24 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26