ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
242
07 ส.ค. 2563
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
349
03 ส.ค. 2563
43 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
12 มิ.ย. 2563
44 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
10 มิ.ย. 2563
45 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
10 มิ.ย. 2563
46 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี 2563 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
29 พ.ค. 2563
47 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
15 พ.ค. 2563
48 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
01 เม.ย. 2563
49 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
01 เม.ย. 2563
50 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27