ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
28 ธ.ค. 2562
52 แจ้งเวียนบุคลากรในสังกัด อบต.บันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
168
27 ธ.ค. 2562
53 ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
27 ธ.ค. 2562
54 ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
142
19 ธ.ค. 2562
55 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
121
02 ธ.ค. 2562
56 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
02 ธ.ค. 2562
57 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
123
02 ธ.ค. 2562
58 ประกาศแบบบัญขีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
29 พ.ย. 2562
59 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
17 ต.ค. 2562
60 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
157
17 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26