ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 วิธีป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์A H1N1
211
02 มิ.ย. 2562
72 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
154
31 พ.ค. 2562
73 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
31 พ.ค. 2562
74 ประกาศกำหนดประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้ง 10 ประเภท ดาวน์โหลดเอกสาร
117
22 พ.ค. 2562
75 ประกาศอบต.บันนังสาเรง เรื่องการตอบรับแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
01 พ.ค. 2562
76 ประกาศอบต.บันนังสาเรง เรื่อง การตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
01 พ.ค. 2562
77 10 วิธีประหยัดพลังงานในบ้านแบบเห็นผลจริง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
17 เม.ย. 2562
78 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
18 มี.ค. 2562
79 ประกาศเปิดรับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กเยาวชนมุสลิม (สุนัตหมู่) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
11 มี.ค. 2562
80 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ดาวน์โหลดเอกสาร
148
07 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26