ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563โครงการงบจ่ายขาดเงินสะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
46
17 มิ.ย. 2563
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
29 พ.ค. 2563
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 เม.ย. 2563
4 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
14 เม.ย. 2563
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนมีนาคม 2563 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
31 มี.ค. 2563
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
28 ก.พ. 2563
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนมกราคม 2563 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
31 ม.ค. 2563
8 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
06 ม.ค. 2563
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนธันวาคม 2562 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
27 ธ.ค. 2562
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนพฤศจิกายน2562 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
29 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16