ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
04 ต.ค. 2564
2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 ก.ค. 2564
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
31 พ.ค. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนเมษายน 2564 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
30 เม.ย. 2564
5 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
07 เม.ย. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนมีนาคม 2564สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
31 มี.ค. 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
25 ก.พ. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
29 ม.ค. 2564
9 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
02 ม.ค. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
29 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18