ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
31 พ.ค. 2564
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนเมษายน 2564 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 เม.ย. 2564
3 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 เม.ย. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนมีนาคม 2564สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
31 มี.ค. 2564
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 ก.พ. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
29 ม.ค. 2564
7 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 ม.ค. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
29 ธ.ค. 2563
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 พ.ย. 2563
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17