ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
31 มี.ค. 2558
92 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในตำบลบันนังสาเรง ม.2 , ม.3, ม.4 และม.6 ตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
26 มี.ค. 2558
93 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
28 ก.พ. 2558
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือนก.พ. 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
27 ก.พ. 2558
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือนม.ค. 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
31 ม.ค. 2558
96 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
31 ม.ค. 2558
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือนธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
31 ธ.ค. 2557
98 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
31 ธ.ค. 2557
99 ราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 1 แห่ง ณ ซอยพงยือไร 7 (แบเซะ) หมู่ที่ 1 บ้านพงยือไร ดาวน์โหลดเอกสาร
233
09 ธ.ค. 2557
100 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยกำปงแง 2 (ปะเงาะโอ๊ะ) หมู่ที่ 1 บ้านพงยือไร ดาวน์โหลดเอกสาร
196
09 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18