ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ราคากลางโครงการบำรุงทางสายหลัก ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concreat ณ สาย ยล.ถ.35-002 บ้านตะโล๊ะสาลี - แม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 4 บ้านตะโล๊ะสาลี ดาวน์โหลดเอกสาร
182
18 ก.ย. 2557
112 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น ณ มัสยิดยาแมะกูแบปุโรง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
02 ก.ย. 2557
113 แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
30 ส.ค. 2557
114 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 ในรอบเดือน สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
29 ส.ค. 2557
115 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
31 ก.ค. 2557
116 แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
31 ก.ค. 2557
117 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ มัสยิดยามาตุลมะวา หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
18 ก.ค. 2557
118 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 ในรอบเดือน มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
30 มิ.ย. 2557
119 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ซอยกำปงบันนังสาเรง หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
220
30 มิ.ย. 2557
120 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตันหยง หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
30 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18