ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
30 มิ.ย. 2557
122 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจ๊ะแว หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
202
02 มิ.ย. 2557
123 แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
30 พ.ค. 2557
124 แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
30 เม.ย. 2557
125 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยตันหยง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
25 เม.ย. 2557
126 แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
28 มี.ค. 2557
127 แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
28 ก.พ. 2557
128 แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
30 ม.ค. 2557
129 แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
20 ธ.ค. 2556
130 แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
11 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18