ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 แบบสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
28 ก.พ. 2555
152 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด POST TOP ดาวน์โหลดเอกสาร
834
03 ก.พ. 2555
153 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
02 ก.พ. 2555
154 แบบสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
30 ม.ค. 2555
155 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างประจำเดือนมกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
10 ม.ค. 2555
156 แบบสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
30 ธ.ค. 2554
157 โครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
770
19 ต.ค. 2554
158 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
362
17 ต.ค. 2554
159 แผนจัดหาพัสดุแบบ ผด.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
17 ต.ค. 2554
160 แบบสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
30 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18