ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 แบบสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
30 ก.ย. 2554
162 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้า POST TOP ดาวน์โหลดเอกสาร
676
27 ก.ย. 2554
163 ประกาศสอบราคาจ้างอาคารอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
682
13 ก.ย. 2554
164 ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
718
13 ก.ย. 2554
165 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะโล๊ะสาลี หมู่ที่ ๔ ต ดาวน์โหลดเอกสาร
739
22 ส.ค. 2554
166 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
575
08 ส.ค. 2554
167 เชิญเสนอราคาถนน คสล.ซอยดารุลอามาน ดาวน์โหลดเอกสาร
708
04 พ.ค. 2554
168 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูข่าวสาร 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
891
22 มี.ค. 2554
169 ขอเชิญเสนอราคารโครงการวางท่อระบายน้ำ
754
04 มี.ค. 2554
170 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูข่าวสาร 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
846
24 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18