ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
30 พ.ย. 2563
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
30 ต.ค. 2563
13 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
14 ต.ค. 2563
14 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
30 ก.ย. 2563
15 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตืการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
30 ก.ย. 2563
16 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
03 ก.ค. 2563
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563โครงการงบจ่ายขาดเงินสะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
164
17 มิ.ย. 2563
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
29 พ.ค. 2563
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
30 เม.ย. 2563
20 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
14 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18