ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนมีนาคม 2563 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
31 มี.ค. 2563
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
28 ก.พ. 2563
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนมกราคม 2563 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
31 ม.ค. 2563
24 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
06 ม.ค. 2563
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนธันวาคม 2562 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
27 ธ.ค. 2562
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนพฤศจิกายน2562 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
29 พ.ย. 2562
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนตุลาคม 2562 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
31 ต.ค. 2562
28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
08 ต.ค. 2562
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนกันยายน 2562 สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
30 ก.ย. 2562
30 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
08 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18