ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
31 ม.ค. 2562
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนธันวาคม สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
28 ธ.ค. 2561
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนพฤศจิกายน สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
30 พ.ย. 2561
44 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
05 พ.ย. 2561
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้้างประจำเดือนตุลาคม สขร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
31 ต.ค. 2561
46 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
09 ต.ค. 2561
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
30 ก.ย. 2561
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
31 ส.ค. 2561
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
31 ก.ค. 2561
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
30 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18