ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
31 พ.ค. 2561
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
30 เม.ย. 2561
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
31 มี.ค. 2561
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
28 ก.พ. 2561
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
31 ม.ค. 2561
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
31 ธ.ค. 2560
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
30 พ.ย. 2560
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
31 ต.ค. 2560
59 รายงานผลการเสนอราคาโครงการจุดเจาะบ่อบาดาล ณ หมู่ที่ 5 บ้านกะตูปะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
159
22 ส.ค. 2560
60 เชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สายกะตูปะ-แม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 6 บ้านกะตูปะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
155
21 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18