ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 เชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สนามกีฬาตำบลบันนังสาเรง หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
158
21 ส.ค. 2560
62 เชิญเสนอราคาปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บันนังสาเรง หมู่ที่ 2 บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
184
21 ส.ค. 2560
63 รายงานผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สายกะตูปะ-แม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 6 บ้านกะตูปะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
178
21 ส.ค. 2560
64 รายงานผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สนามกีฬาตำบลบันนังสาเรง หมู่ที่ 2 บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
169
21 ส.ค. 2560
65 รายงานผลการเสนอราคาโครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บันนังสาเรง หมู่ที่ 2 บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
165
21 ส.ค. 2560
66 รายงานผลการเสนอราคาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 60 ชุด ณ หมู่ที่ 1-6 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
173
11 ส.ค. 2560
67 เชิญเสนอราคาติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 60 ชุด ณ หมู่ที่ 1-6 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
149
08 ส.ค. 2560
68 เชิญเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลศก.6 นิ้ว(ท่อPVC.ชั้น 13.5) โดยได้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7-10 ลบ.ม./ชม.จำนวน 1 บ่อ ณ หมู่ที่ 5 บ้านกูแบปุโรง ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
141
08 ส.ค. 2560
69 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
12 ต.ค. 2559
70 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
07 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18