ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 โครงการก่อสร้างรั้วระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตาราแดะ ตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
20 มิ.ย. 2559
72 โครงการติดตั้งเหล็กดัดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บันนังสาเรง หมู่ที่ 2 บ้านบันนังบูโย ดาวน์โหลดเอกสาร
156
30 พ.ค. 2559
73 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง ณ หมู่ที่ 5 บ้านกูแบปุโรง ตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
25 มี.ค. 2559
74 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง ณ หมู่ที่ 2 บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
25 มี.ค. 2559
75 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดเล็ก ณ หมู่ที่ 1 บ้านพงยือไร ตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
25 มี.ค. 2559
76 โครงการบุกเบิกพร้อมลงหินคลุก ซอยจูลี หมู่ที่ 4 บ้านตะโล๊ะสาลี ดาวน์โหลดเอกสาร
146
29 ก.พ. 2559
77 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิดตันหยง หมู่ที่ 3 บ้านตาราแดะ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
25 ม.ค. 2559
78 โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete ซอยปอเนาะ หมู่ที่ 4 บ้านตะโล๊ะสาลี ดาวน์โหลดเอกสาร
157
03 ธ.ค. 2558
79 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ยลถ.35-003 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
29 ต.ค. 2558
80 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
05 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18