ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
31 ก.ค. 2558
82 โครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2557-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
01 ก.ค. 2558
83 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
30 มิ.ย. 2558
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
30 มิ.ย. 2558
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
31 พ.ค. 2558
86 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
31 พ.ค. 2558
87 แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
30 เม.ย. 2558
88 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
30 เม.ย. 2558
89 ราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำปัตตานีบริเวณสะพาน ณ หมู่ที่ 5 บ้านกูแบปุโรง ตำบลบันนังสาเรง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
29 เม.ย. 2558
90 แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
31 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18