qrcode
Powered By : CJWORLD.CO.TH
วันนี้ :
11 คน
เมื่อวาน :
10 คน
เดือนนี้ :
189 คน
เดือนที่แล้ว :
248 คน
ปีนี้ :
189 คน
ปีที่แล้ว :
2,420 คน
ทั้งหมด :
7,762 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.161.98.96
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม วันที่ 26/06/58


     
 
    *** ขอเชิญชวนรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และมีน้ำใช้ช่วงฤดูแล้ง    *** รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด     *** 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ อย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.     *** ขอเชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ     *** การศึกษาทั่วถึง เป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่นเด่น เน้นคุณภาพชีวิตดี คนมีความสุข
         
 
 
 
     
         
 
  :::::::::::::::::::::