ข่าว : ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฏอน ฮ.ศ 1440

รายละเอียด  : ข้าพเจ้านายตอเละ เจ๊ะมะสาแล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ขอต้อนรับประชาชนทุกท่านเข้าเดือนรอมฏอนอันศักดิสิทด์ ประจำปี 2562 และ ฮ.ศ.1440ผู้แจ้งข่าว : dingding bannangsareng.com ประกาศเมื่อ :