ข่าว : ขอเชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ

รายละเอียด  : ขอเชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ เวลา 08.00 น .ถึงเวลา17.00น.ผู้แจ้งข่าว : งานเลือกตั้ง ประกาศเมื่อ :