ข่าว : 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ อย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

รายละเอียด  : 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ อย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.ผู้แจ้งข่าว : งานเลือกตั้ง ประกาศเมื่อ :