เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
เลขที่ 77 หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์: 0-7337-2265

E-mail : saraban@bannangsaleng.go.th หรือ Bannangsaleng2@gmail.com
Web Site : WWW.BANNANGSALENG.GO.TH

   
 
แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง